Radio Horeca

Spelvoorwaarden Radio Horeca

Op iedere actie die door Radio Horeca wordt aangeboden in de programma’s, de website of social media-kanalen zijn de Algemene Spelvoorwaarden van toepassing. De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met de Algemene Spelvoorwaarden.

 1. Door deelname aan de spellen van Radio Horeca (Raad het Apparaat, Raad wie er Praat en De Slimste Horecazaak) accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Radio Horeca behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren.
 2. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of email opgeven, worden van deelname uitgesloten.
  Vereist is: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Per deelnemer is slechts één deelname geldig.
 4. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 18 jaar.
 5. Een prijs die u via Radio Horeca wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld. Indien de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is Radio Horeca niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.
 6. Spel Uitslagen van Radio Horeca zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord.
 7. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 8. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is- aan de winnaar worden overhandigd.
 9. Radio Horeca behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 10. De looptijd per spel is 1 dag. Iedere dag start Radio Horeca met een andere invulling aan de spellen en bijbehorende wisselende prijzen.